วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน


ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสื่อการเรียนการสอน การลงสีไม้ เทคนิคการใช้สีไม้ การเรียนเกี่ยวกับ Power Point & Photoshop การตัดแต่งรูปภาพ การใช้เครื่องมือในPhotoshop ที่จำเป็นในการใช้ตกแต่งรูปภาพ

1 ความคิดเห็น:

ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ กล่าวว่า...

เริ่มต้นได้ดีแล้ว สีบล็อกเย็นตาดี เนื้อหามีมากพอสมควร (แต่ต้องหาเพิ่มอีก) สิ่งที่ควรแก้ไขคือ การเพิ่มรูปภาพ และการจัดเนื้อหาให้แถบด้านขวาเสมอกับด้านซ้ายจะทำให้ดูดีขึ้น